přeskočit k navigaci »

Klubová pravidla – provozní řád

Vstup do Sportcentra Imperial

Vstup do Sportcentra Imperial je umožněn hostům hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci a dalším návštěvníkům. Podmínkou vstupu je zaplacení jednorázového vstupného v recepci Sportcentra Imperial v příslušné ceně. Zaplacení jednorázového vstupného opravňuje dotyčnou osobu využít následujících sportovišť a aktivit:

  • tenisové kurty, ricochetový kurt, fitness studio, bouldering, skupinová cvičení dle aktuálního rozvrhu.

Jednorázový vstup platí pouze po dobu od zaplacení do opuštění Sportcentra Imperial. Každý další příchod bude účtován jako jednorázové vstupné.

Vstup do Sportcentra Imperial umožněn dále členům klubu s vlastní čipovou kartou, kterou obdrží po podpisu smlouvy o členství a předložení trvalého příkazu. Na základě této karty je umožněn vstup jedné osobě – členovi uvedenému ve smlouvě. Výjimku mohou tvořit speciální akce Sportcentra Imperial za zvláštních podmínek, případně při podpisu smlouvy dohodnuté podmínky (např. dítě člena, rodinný příslušník člena, apod.). Ke kontrole vstupu do Sportcentra Imperial slouží personálu také fotografie člena pořízená při převzetí karty nebo první návštěvě. Kartu je nutné použít při každém vstupu a na požádání předložit personálu Sportcentra Imperial. Ztrátu nebo poškození karty je člen klubu povinen neprodleně ohlásit telefonicky nebo e-mailem. Vystavení nové karty podléhá poplatku. Vstup do prostor Sportcentra Imperial oddělených od Sportbaru není umožněn členům s nesplacenými závazky vůči Sportcentru Imperial. Vstup do Sportcentra Imperial je možný kdykoliv v provozní dobu. Člen má právo v klubu pobývat libovolně dlouho, nejdéle však do okamžiku konce provozní doby v den vstupu.

Vstup do Sportcentra Imperial nebude umožněn hostovi, návštěvníkovi nebo klubovému členovi, který jeví známky opilosti, užití omamných a psychotropních látek, nebo je v znečištěném oděvu. Ze stejných důvodů, projeví-li se v průběhu pobytu, může být tato osoba vykázána.

Šatny

Užití šaten a veškerého vybavení v nich je pro hosty, návštěvníky a členy klubu zdarma. Každý host, návštěvník a člen klubu před vstupem do šaten obdrží od pracovníka recepce k zapůjčení čistý ručník, který je povinen při svém odchodu vrátit na určené místo. Každý host, návštěvník a člen klubu má nárok v den vstupu na použití skříňky. Skříňku je povinen při svém odchodu vyprázdnit a neuzamykat. Skříňka, která je po skončení provozní doby uzavřena, bude otevřena na náklady osoby, jež ji neoprávněně uzamkla.

Fitness studio

Volné váhy (činky, kotouče) po použití vracejte na své místo. Z hygienických důvodů si před cvičením na strojích položte na místo k sezení/ležení svůj ručník. Po skončení cviku si jej berte s sebou. Neblokujte místo dalších klientům – dosáhněte dohody ve střídání.

Skupinová cvičení

Na skupinové lekce, prosím, choďte včas. Po zahájení lekce již není možné do sálu vstupovat. V průběhu lekce respektujte pokyny lektorů.

Při použití podložek a cvičebních pomůcek je vždy otřené desinfekcí vraťte na určené místo.

V sálech je zcela nepřípustné používat mobilní telefony.

Všeobecná pravidla

  • Cvičení ve všech prostorách Sportcentra Imperial je možné pouze ve vhodném oděvu a vhodné sportovní obuvi. V žádném případě nelze používat obuv, ve které host, návštěvník a člen klubu přišel.
  • Všechna cvičení provádí hosté, návštěvníci nebo kluboví členové na vlastní nebezpečí.
  • U mužů není dovoleno používat oblečení odhalující ramena.
  • Všichni hosté, návštěvníci a členové klubu respektují ostatní osoby.
  • Platí zákaz konzumace potravin v prostorách klubu mimo prostor Sportbaru a veškerých vlastních potravin v prostorách Sportcentra Imperial.
  • Do cvičebních prostor nelze vnášet jakékoliv skleněné nádoby či předměty.
  • Respektujte přísný zákaz alkoholických nápojů před cvičením i při něm.
  • Přání a stížnosti, týkající se provozu Sportcentra Imperial nebo zaměstnanců, mohou hosté, návštěvníci a členové klubu uplatnit u hlavního trenéra, nebo přímo u provozovatele.
  • Hosté, návštěvníci a členové klubu jsou povinni šetřit zařízení Sportcentra Imperial. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

Provozní doba

Pondělí – Neděle 07.30 – 21.00 hod.

 
 
FaceBook You Tube
Česky English Deutsch Русский

 
Sportcentrum Imperial

Sportcentrum Imperial
Libušina 1212/18, 360 01 Karlovy Vary
tel.: +420 353 203 700
e-mail: info@sportcentrum-imperial.cz
www.sportcentrum-imperial.cz